Hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam lần thứ 7"

Hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam lần thứ 7", thầy - trò nhà trường đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhiều bài viết hay giới thiệu về những cuốn sách, truyện đã đọc. Tiêu biểu là bài viết của các cô giáo: Đào Thị Khánh Vân, Đỗ Thị Thu Huế, Đoàn Thị Loan, Đinh Thị Thanh, Cao Thị Ngọc Thủy,....

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức học tập suốt đời của CBGV và học sinh nhà trường.

Hưởng ứng " Ngày sách Việt nam lần thứ 7:, CBGV và học sinh trường tiểu học Trần Lãm đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhiều bài viết hay giới thiệu về cuốn sách mình yêu thích, cuốn sách hay mà mình đã đọc đến mọi người. Tiêu biểu các bài viết của các cô giáo: Đào Thị Khánh Vân, Đỗ Thị Thu Huế, Cao Thị Ngọc Thủy, Đoàn thị Loan, Đinh Thị Thanh,....

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức học tập suots đoeì cho CBGV và học sinh.

 

Bài viết liên quan