Một số hoạt động của công đoàn trường Tiểu học Trần Lãm.

Chủ tịch công đoàn Trần Thị Hồng Anh trao quà  cho công đoàn viên sinh vào tháng 3.

Bài viết liên quan