HỘI NGHỊ THI ĐUA HAI TỐT NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH. MÀN BIỂU DIỄN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN LÃM

Trường Tiểu học Trần Lãm tham dự văn nghệ chào mừng đại hội thi đua 2 tốt của nghành giáo dục Thái Bình.

Trường Tiểu học Trần Lãm tham dự văn nghệ chào mừng đại hội thi đua 2 tốt của nghành giáo dục Thái Bình. Có rất nhiều tiết mục được tham dự nhưng gây ấn tượng nhất là màn múa của trường Tiểu học Trần Lãm thành phố Thái Bình.

 

Bài viết liên quan