Trung Thu

Trung thu năm nay nhà trường vô cùng vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng -Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình - Chủ tịch HĐND tinh, đồng chí Đỗ Đình An - ủy viên BTV tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phô đến thăm trại và trao quà Tết Trung thu cho cô trò Trường TH Trần Lãm - Phường Trần Lãm - Thành phố Thái Bình.