Trường tiểu học Trần Lãm tham dự Hội nghị thi đua hai tốt của ngành giáo dục thành Phố Thái Bình

Chào mừng đại hội thi đua hai tốt của nghành giáo dục thành Phố . Trường tiểu học Trẩn Lãm tham dự văn nghệ chào mừng đại hội.