• z2121406954773_06c9233e59ab9ad8f34aae05bc3ca883_264f085e6e
  • z2121406565416_6433d2bf146516653099be34afa041ab_b6873dde26
  • z2121443456097_b0401781377ea4829aea2bbc0fb4110b_a0d2cb9bec
  • z2228491253499_a435a0318bb02e8e7aea56dc6ee0d059_663966a8b6
  • z2228491238481_bb7cedf1a2a8f0035995ab0916ee48ba_c18ee1e895
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 Trường Tiểu học Vũ Phúc, Tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2021 Thực hiện công văn số 225/GDĐT ngày 13/92021 của phòng Giáo dục và  Đào tạo thành phố Thái Bình về việc tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2021. Sáng ngày 20/9/2021 trường Tiểu học Vũ Phúc  thành phố Thái Bình đã trao 5 xuất quà của UBND và UBMTTQ thành phố Thái Bình cho ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3